Vyhlásenie Verejnej obchodnej súťaže - Predaj budovy bývalej základnej školy a pozemkov

12.10.2021 13:19


Kontakt

Obec Sklene Sklené 97
Sklené
03847
043/4955200
0905520749

IČO: 00316890
DIČ: 2020594972
skl-obecnyurad@gaya.sk
To Top