Začaté správne konania

Podacie č. Prijaté    Zverejnené Meno Vec   Parcely
24/2021 03.02.2021 03.02.2021 Marián Bugoš ODS prístrešok KNC 178/1
25/2021 03.02.2021 03.02.2021 Zsolt Belovič VD výrub drevín KNC 649/1
26/2021 04.02.2021 04.02.2021 Janka Mináriková ODS veranda k RD KNC 552
30/2021 15.02.2021 15.02.2021 Tomáš Palovčík ODS Prístrešok na auto KNC 542
38/2021 01.03.2021 01.03.2021 Beáta Fialová ODS záhradný domček KNC 8
41/2021 08.03.2021 08.03.2021 Dušan Suchár ODS Letná kuchynka KNC 890/2
55/2021 24.03.2021 24.03.2021 Lýdia Daubnerová ODS oplotenie KNC 83
60/2021 01.04.2021 01.04.2021 Dalibor Petruš ODS prípojka EN KNC 258
67/2021 09.04.2021 09.04.2021 KJK- Oáza Sklené ODS oplotenie KNC 792/1
70/2021 12.04.2021 12.04.2021 Nadia Jonek Antoniová ODS žumpa KNC 990/2
83/2021 28.04.2021 28.04.2021 Matúš Lihan ODS oplotenie KNC 565/2
86/2021 03.05.2021 03.05.2021 Ing. Tibor Rišiaň, Štefánia Zmarzláková ODS sklad materiálu KNC 857
99/2021 19.05.2021 19.05.2021 Ing. Miroslav Kovalčík ODS Prístrešok KNC 754/1
106/2021 19.05.2021 19.05.2021 Ingrid Sandal ODS oplotenie KNC 212
102/2021 24.05.2021 24.05.2021 Poľovnícke združenie Zverín- Vysoký vrch Dubové ODS prístrešok na príves.vozík KNC 447/3
112/2021 10.06.2021 10.06.2021 Bohuslava Frnová UP prístrešok KNC 147
118/2021 16.06.2021 16.06.2021 Valter Kasper ODS altánok KNC 1095/2
150/2021 16.07.2021 16.07.2021 Ing. Tibor Rišiaň ODS vodovodná stavba (prípojka + šachta) KNC 857
158/2021 26.07.2021 26.07.2021 Jana Oravcová ODS sklad náradia KNC 1240
159/2021 26.07.2021 26.07.2021 Mária Chovancová ODS oplotenie KNC 1172/1
160/2021 26.07.2021 26.07.2021 Milan Kováčik ODS vodovodná stavba (prípojka + šachta) KNC 291/1,  KNC 292
169/2021 29.07.2021 29.07.2021 Iveta Gašpárková ODS prístrešok a veranda k RD KNC 123
186/2021 23.08.2021 23.08.2021 Jozef Václavík ODS hospodárska budova CKN 434
187/2021 23.08.2021 23.08.2021 Vladimír Ondrík ODS vodovodná prípojka CKN 614/1
200/2021 07.09.2021 07.09.2021 Edmund Reichl VS výrub stromov KNC 994
207/2021 20.09.2021 20.09.2021 Mária Chovancová UP zateplenie RD KNC 1171/2
219/2021 04.10.2021 04.10.2021 Veronika Nováčiková UP zateplenie RD KNC 1151/1
233/2021 18.10.2021 18.10.2021 Roman Kyšták ODS premostenie potoka KNC 563
280/2021 14.12.2021 14.12.2021 Marián Ripka ODS plechová garáž KNC 1132/1

Všetky dokumenty k začatým správnym konaniam sú k nahliadnutiu na Obecnom úrade

 

Vysvetlivky:
ODS- Ohlásenie drobnej stavby
UP- Ohlásenie udržiavacích prác
VS- Výrub stromov

Kontakt

Obec Sklene Sklené 97
Sklené
03847
043/4955200
0905520749

IČO: 00316890
DIČ: 2020594972
skl-obecnyurad@gaya.sk
To Top