Zodpovedná osoba

 

Telefónny kontakt

048/4195386

E-mail:

zuzana.riehsova@advokatska.org

Sídlo:

Advokátska kancelária JUDr. Tomáš Suchý spol.s.r.o.

Horná 13, 974 01 Banská Bystrica

Kontakt

Obec Sklene Sklené 97
Sklené
03847
043/4955200
0905520749

IČO: 00316890
DIČ: 2020594972
skl-obecnyurad@gaya.sk
To Top