Komisie

 

Komisia finančná a poriadková

Júlia Lahutová, predseda

Martina Frnová, člen

Zdenka Schniererová, člen

Ing. Jana Habžanská Šefranková, člen

 

Komisia životného prostredia

Pavol Hrivnák, predseda

Ing. Katarína Ďurčová, člen

Ing. Silvia Maruškinová,člen

Ján Černega, člen

 

 

Komisia kultúry a športu

Helena Bulíková, predseda

Jozef Schnierer, člen

Andrea Knapčoková, člen

 

 

 

Kontakt

Obec Sklene Sklené 97
Sklené
03847
043/4955200
0905520749

IČO: 00316890
DIČ: 2020594972
skl-obecnyurad@gaya.sk
To Top