Zastupujúca riaditeľka Základnej školy v Sklenom

Mgr. Martina Kapičáková

Učiteľky
Mgr. Eva Hodžová
 

Jana Matiašová

Kontakt

043 / 495 52 40

Kontakt

Obec Sklene Sklené 97
Sklené
03847
043/4955200
0905520749

IČO: 00316890
DIČ: 2020594972
skl-obecnyurad@gaya.sk
To Top